Home > 人力资源 > 福利与制度

福利与制度

 

「奖 金   福 利」夏季、冬季绩效奖金,原则上合计一年两个月以上,视营运绩效而定

 

 「福     利    金」三节礼金、生日礼金、结婚礼金、生育礼金、丧葬奠仪、旅游津贴。

  

 「休 假   福 利」周休二日、年假(未满一年依在职日数比例)、旅游假、婚假、产假、丧假、

                            男性员工陪产假、女性生理假。

 

 「保 险   福 利」劳保、健保、员工/眷属团保、员工体检、劳退提拨金。

 

 「餐 饮   福 利」给付午餐津贴。
 

 「教 育   福 利」国内、外在职教育训练。

 

 「升 迁   管 道」不论年龄学经历,依能力与工作表现升迁。

 

 「旅            游 不定期举办国内、外员工旅游